تعرفه ها

تعداد کاربر را انتخاب کنید

نفر

ماژول های درخواستی را انتخاب کنید

مدیریت مشتریان

مدیریت مشتریان

3,000 تومان
3,000 تومان
حضور و غیاب

حضور و غیاب

10,000 تومان
10,000 تومان
حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد

5,000 تومان
5,000 تومان
منابع انسانی

منابع انسانی

2,000 تومان
2,000 تومان
5 کاربره
0 تومان / ماه
0 تومان / ماه
0 تومان
جمع کل
0 تومان