دموی کاوان

برای آشنایی بیشتر با امکانات سامانه جامع مدیریت کسب و کار کاوان می توانید از طریق این لینک و با استفاده از نام کاربری و رمز ارائه شده به صورت آزمایشی از این سامانه استفاده نمائید. 

نام کاربری:  Demo
رمز عبور:  123456