feature-image

درباره کاوان

تمامی شرکت های فعال در حوزه های مختلف کسب و کار با فرآیندهای پیچیده موجود در سازمان خود آشنا هستند ولی راهکار یکپارچه ای جهت مدیریت تمامی فرآیندهای سازمانی خود ندارند. کاوان راهکار جامع مدیریت کسب و کار، محصولی از شرکت نرم افزاری داده کاوان می‌باشد که به طور خاص و فراگیر سیستم های ارتباط با مشتری، منابع انسانی، حضور و غیاب و حقوق دستمزد را پوشش میدهد.

ادامه مطلب
shape-bg

دمو سامانه جامع مدیریت کسب و کار کاوان

مشتریان ما